Regulamin

 1. WSTĘP.
  1.1 Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usługi najmu apartamentów za pośrednictwem serwisu www.sopotapartamenty.com.pl firmy Home3city Nieruchomości Tomasz Paszkowski (zwana dalej Home3city). Dokonanie rezerwacji wraz z wpłatą zadatku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika oraz potwierdzeniem zawarcia umowy najmu pomiędzy firmą Home3city Nieruchomości Tomasz Paszkowski a Klientem.
  1.2 Zawarta umowa obejmuje tylko wynajem apartamentu i nie obejmuje organizacji dojazdu i wyżywienia.
  1.3 Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

 2. REZERWACJA APARTAMENTU.
  2.1 Rezerwacja następuje tylko za pośrednictwem wysłania formularza rezerwacji ze strony serwisu www.sopotapartamenty.com.pl lub przesłania zapytania na adres mailowy : apartamenty@home3city.pl 
  2.2 Po przesłaniu formularza lub zapytania - Klient zwrotnie otrzymuje informacje na temat realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem wpłaty zadatku. Zadatek wpłacany jest na konto bankowe, a jego wysokość wynosi minimum :
   a) 30 % wartości rezerwacji w przypadku dokonywania rezerwacji na minimum 48 godzin przed przyjazdem do apartamentu,
   b) 100 % wartości rezerwacji w przypadku dokonywania rezerwacji w czasie mniejszym niż 48 godzin przed przyjazdem do apartamentu. 
   Home3city zastrzega sobie wymóg zapłaty  100% wartości rezerwacji w czasie mniejszym niż 96 godzin w przypadku przerw Świątecznych lub innych Świąt (lub dni wolnych od pracy) których daty obejmują przełom tygodnia lub 2 dni wolne pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem.  
  2.3 Potwierdzenie rezerwacji, następuje tylko i wyłącznie po przesłaniu "potwierdzenia wpłaty zadatku" na adres mailowy : apartamenty@home3city.pl lub faksem pod numer +48 58 555 11 55. "Potwierdzenie wpłaty" może mieć formę elektronicznego potwierdzenia realizacji przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych, lub zeskanowanego dowodu wpłaty. 
  2.4 Brak przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z anulowaniem wstępnej rezerwacji oraz brakiem zawarcia umowy najmu. 
  2.5 W przypadku rezygnacji z rezerwacji (pobytu w apartamencie) wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku realizacji pobytu wpłacony zadatek zostanie zaliczony w poczet należności Klienta.
  2.6 Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty Klient otrzymuje informację potwierdzającą dokonanie rezerwacji.
  2.7 Za pobyt w apartamencie Klient otrzyma imienny rachunek (lub fakturę), jeśli poinformuje o tym fakcie w momencie składania zapytania o rezerwację apartamentu.
  2.8 Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w rezerwacji w zakresie liczby osób, oraz długości pobytu. Wszelkie zmiany dokonywane są wyłącznie drogą mailową lub listownie.
  2.9 W przypadku dokonania zmiany przez Klienta, terminu rezerwacji (skrócenie okresu pobytu) na 48 godzin przed przyjazdem do apartamentu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 50% za dni z których zrezygnował z pobytu w apartamencie.

 1. PRZYJAZDY I WYJAZDY ORAZ POBYT W APARTAMENCIE.
  3.1 Przyjazdy do oraz wyjazdy z apartamentów odbywają się pomiędzy godzinami 8.00 a 20.00 a w szczególności :
   a) przyjazdy do apartamentów odbywają się w godzinach 14.30 - 20.00
   b) wyjazdy z apartamentów odbywają się w godzinach 8.00 - 11.00.
  3.2 Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny przyjazdu/wyjazdu (w innym czasie niż pomiędzy godzinami 8.00 - 20.00) tylko po ustaleniu tego z naszym biurem na co najmniej 2 dni robocze przed datą przyjazdu lub w momencie rezerwacji apartamentu.
  Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00 bez ustalenia z naszym biurem, traktowany jest jako przedłużenie doby o kolejną noc, i liczony jest wg. obowiązującego cennika znajdującego się na naszej stronie internetowej.
  3.3 Dopuszcza się przyjazd/wyjazd do/z mieszkania poza tymi godzinami (jednak nie później niż do 00.30 dla przyjazdów oraz nie wcześniej niż 06.30 dla wyjazdów) i każdorazowo pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości :
   a) 70 zł - w godzinach pomiędzy 20.00 - 22.30 oraz 06.30 - 8.00 ,
   b) 100 zl - w godzianach pomiędzy 22.30 - 00.30,
  Przyjazd lub wyjazd z mieszkania może być również ustalony poza powyższymi godzinami za indywidualną opłatą.
  3.4 Na dzień przed przyjazdem/wyjazdem (minimum 24 godziny) do/z apartamentu Klient zobowiązany jest do skontaktowania się (w godzinach : 11.00 - 20.00 ) z rezydentem w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do mieszkania.
  Kontakt : tel. +48 698 330 230 lub 58 555 11 05
  3.5 W przypadku przyjazdu/wyjazdu Klienta bez wcześniejszego kontaktu i braku podania informacji o przybliżonej godzinie przyjazdu/wyjazdu (minimum na 24 godziny przed przyjazdem/wyjazdem) rezerwujemy czas do ok. 3 godzin na przybycie rezydenta w celu przekazania/odbioru kluczy do apartamentu.
  3.6 Niepojawienie się Klienta w zarezerwowanym apartamnecie w dniu przyjazdu do apartamentu do godziny 20:00 (i brakiem jakiejkolwiek informacji o przybyciu do apartamentu w innej godzinie niż do 24.00 ) skutkuje anulacją rezerwacji bez możliwości zwrot zadatku.
  3.7 W momencie przyjazdu do apartamentu Klient zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport). Po przyjeździe do apartamentu Klient otrzymuje od rezydenta klucze, podpisuje umowę najmu oraz dokonuje zapłaty gotówką pozostałej części ceny za wynajem.(o ile pozostała do zapłaty kwota nie została uiszczona w formie przelewu bankowego) Nie uregulowanie pozostałej części ceny za wynajem będzie równoznacznie z nie otrzymaniem kluczy od apartamentu.
  3.8 Rezydent ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu osobom nie posiadającym ważnego dokumentu tożsamości, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub osobom agresywnym stanowiącym zagrożenie dla innych osób lub mienia wchodzącego w skład apartamentu.
  3.9 W przypadku :
   a) rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ciszy nocnej lub regulaminu porządku domowego określonego w budynku w którym znajduje się apartament,
   b) gdy liczba osób nocujących w apartamencie przekroczy liczbę osób wskazanych w umowie najmu,
  Home3city ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu (bez obowiązku zwrotu części należności za pozostałą część pobytu w apartamencie).
  3.10 Każdorazowy pobyt w apartamencie zwierząt domowych musi być ustalany przez Klienta już w momencie składania rezerwacji. W przypadku zgody na pobyt zwierzęcia naliczana jest opłata dodatkowa za każdy dzień pobytu w wysokości (15 zł / dobę).
  3.11 Za rzeczy pozostawione przez Klienta w apartamencie firma Home3city nie odpowiada. 
  3.12 Za pobyt w niektórych apartamentach może być pobierana kaucja a informacja o tym fakcie przekazywana jest w momencie przybycia do apartamentu przez Klienta.

 2. APARTAMENT ZASTĘPCZY
  4.1 Home3city zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Klienta apartamentu i zaproponowania innego podobnego, pod warunkiem wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych okoliczności uniemożliwiających normalne korzystanie z mieszkania. 
  4.2 W szczególnym przypadku zaistnienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Home3city ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Klientowi należy się zwrot wpłaconych kwot, pomniejszonych o kwoty należne wynikające ze zrealizowanych już usług.
 1. REKLAMACJE.
  W każdym przypadku niedogodności oraz niezgodności oferty z przedstawianym opisem za pośrednictwem serwisu www.sopotapartamenty.com.pl oraz serwisami "pokrewnymi"na których znajdują się obiekty Home3city, Klient ma prawo do złożenia reklamacji mailowo bądź listownie. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywiudalnie z należytą starannością w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania reklamacji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  5.1 Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące wynajmu apartamentów należy zgłaszać drogą mailową lub telefonicznie.
  5.2 Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez Home3city tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy najmu apartamentów zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych.
  5.3 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją oraz na przesyłanie drogą elektroniczną, informacji handlowych związanych tylko i wyłącznie z ofertą Home3city Nieruchomości Tomasz Paszkowski. Klientowi przysługuje prawo poprawy, kontroli swoich danych lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.
 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności

Zamknij